GRUNDIG REGISTRACIJA
5-LETNEGA JAMSTVA

Čestitamo vam za nakup Grundig TV-aparata. Stojimo za kakovostjo svojih izdelkov, zato vam nudimo podaljšano jamstvo, ki velja 5 let.

Za koriščenje 5-letnega jamstva je treba izdelek registrirati najkasneje do 31.07.2024.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede registracije, nam pišite na
info-si@grundig5.com in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Pazljivo izpolnite naslednja polja:


Vaš e-poštni naslov bomo uporabljali izključno za obveščanje o uspešni registraciji podaljšanega jamstva.

MODEL IZDELKA*:

Vnesite podatke o nakupu:

Za dokončanje registracije potrdite:

SPREJEMAM SPLOŠNE GARANCIJSKE POGOJE

* = Obvezna polja.


1. POGOJI AKCIJE:

1.1. Podaljšano jamstvo velja za navedene televizorje
40 GHF 6500, 43 GFU 7800B, 43 GGU 7900B, 43 GGU 7950A, 50 GFU 7800B, 50 GGU 7900B, 50 GGU 7950A, 50 GHU 8590, 55 GFU 7800B, 55 GFU 8990B, 55 GGU 7900B, 55 GGU 7950A, 55 GGU 8960, 55 GHQ 8990, 55 GHU 7914B, 55 GHU 8590, 55 OLED GH950, 65 GFU 8990B, 65 GGU 7900B, 65 GGU 7950A, 65 GGU 8960, 65 GHQ 8990, 65 GHU 8590, 65 OLED GH950, 75 GHU 8790, kupljene od 01.04.2024. do 30.06.2024.

2. TRAJANJE PODALJŠANEGA JAMSTVA:

2.1. Podaljšano jamstvo na izdelke iz točke 1.1. velja 36 mesecev (3 leta), in sicer po preteku zakonskih 2 let, kar daje pravico do brezplačnega popravila v skladu s pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu.

2.2. Jamstvo velja od dneva izročitve blaga kupcu, kot je določeno z veljavnimi predpisi, kar se dokazuje z maloprodajnim računom in dobavnico, če obstaja

2.3. Podaljšano jamstvo ne izključuje in ne vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz odgovornosti trgovca (prodajalca) in proizvajalca oziroma nosilca jamstva za stvarne napake izdelka v skladu z zakonodajo.

3. UPORABA PODALJŠANEGA JAMSTVA:

3.1. Podaljšano jamstvo velja za izdelke GRUNDIG pod točko 1.1., kupljene na ozemlju Republikei Slovenija.

3.2. Dajalec podaljšanega jamstva se dodatnim jamstvom zavezuje, da bo pod pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu, kupcu zagotovil brezplačno popravilo izdelka, v primeru da ta ne bo deloval brezhibno.

OPOMBE:

IZDELEK JE NAMENJEN SAMO ZA GOSPODINJSTVO!

Pred namestitvijo in priklopom izdelka je potrebno prebrati NAVODILA ZA UPORABO, NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV NAPRAVE, ki so priložena izdelku ("Navodila za uporabo"). Storitve, ki niso vključene v ceno izdelka, so MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV izdelka (niti v garancijskem roku, niti izven garancijskega roka).

Za pravilno in strokovno montažo in priklop izdelka je odgovoren kupec.

Vsaka okvara ali poškodba izdelka, ki jo povzroči nestrokovna sestava/namestitev in/ali povezava/priključitev izdelka, ni zajeta v redni garanciji in stroških popravila.

V tem primeru kupec nosi celotni strošek popravila izdelka in zamenjavo rezervnih delov.

Redno čiščenje vašega izdelka bo preprečila okvaro izdelka in dodatne stroške popravila zaradi neustreznega vzdrževanja.

4. POGOJI PODALJŠANEGA JAMSTVA:

4.1. Za uveljavljanje pravice iz naslova podaljšanega jamstva do brezplačnega popravila je kupec dolžan predložiti maloprodajni račun in ga je zato dolžan hraniti do izteka roka veljavnosti jamstva.

4.2. Če kupec ne predloži maloprodajnega računa, bo pooblaščeni servis popravil izdelek izključno na stroške kupca.

4.3. Centralna služba GRUNDIG in uvoznik imata pravico preveriti pravilnost maloprodajnega računa pri prodajalcu.

5. KAJ NI ZAJETO V PODALJŠANEM JAMSTVU:

5.1. Vse okvare, nastale zaradi nestrokovne sestave/namestitve in/ali povezave/priključitve izdelka.

5.2 Vse okvare, ki so nastale kot posledica neustreznega vzdrževanja izdelka, v nasprotju z določili tega garancijskega lista in Navodil za uporabo, in sicer v delu, ki se nanaša na čiščenje in vzdrževanje ter na napotke o uporabi in na opozorila, predpisana s strani proizvajalca.

5.3. Čiščenje in vzdrževanje izdelka, ki je predvideno v Navodilih za uporabo in je del rednega ali občasnega čiščenja izdelka, je odgovornost stranke.

5.4. Vsi primeri iz točke 8.5. tega garancijskega lista.

6. ODGOVORNOST KUPCA:

6.1. Kupec je dolžan v celoti upoštevati Navodila za uporabo, še posebej pa določila, ki se nanašajo na uporabo, čiščenje in vzdrževanje izdelka in opredeljujejo: tehnične lastnosti izdelka, pravilnost uporabe ter način in obveznost čiščenja izdelka.

7. GARANCIJSKA IZJAVA:

7.1. Garant jamči, da ima izdelek deklarirane tehnične lastnosti in jamči za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka kupcu.

7.2. Izdelek bo pravilno deloval, če se uporablja v skladu s predvidenim namenom in Navodili za uporabo.

7.2.1. Na zahtevo kupca, podano v podaljšanem jamstvenem roku, bomo napako ali napako na izdelku odpravili v predpisanem roku, upoštevajoč naravo okvare in izdelka, brez večjih nevšečnosti za kupca.

7.2.2. Če izdelek ne bo mogoče popraviti, ga bomo zamenjali z ustreznim izdelkom.

7.2.3. Rezervni deli v podaljšanem jamstvenem roku bodo zagotovljeni v skladu z veljavno zakonodajo

8. JAMSTVENI POGOJI:

8.1. Popravila v podaljšanem jamstvenem roku se izvajajo na pooblaščenem servisu.

8.2. Podaljšano jamstvo se prizna za čas, ki je naveden na garancijskem listu pod naslednjimi pogoji

8.2.1. da ima kupec maloprodajni račun;

8.2.2. da je kupec pri montaži izdelka ravnal v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.3. da se izdelek uporablja v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.4. da je izdelek servisiran izključno na pooblaščenem servisu;

8.3. Popravila v podaljšanem jamstvenem roku oz. postopek za uveljavljanje podaljšanega jamstva:

8.3.1. Potrebno je kontaktirati klicni center BEKO GRUNDIG na številko 082 803 987

8.3.2. Pred pogovorom z agentom mora kupec pripraviti:

  • maloprodajni račun
  • model izdelka
  • serijsko številko izdelka

8.5. Podaljšano jamstvo ne velja v naslednjih primerih:

8.5.1. neupoštevanje Navodil za uporabo;

8.5.2. okvare zaradi zmrzovanja naprave, do katerih je prišlo v zimskem obdobju, zaradi namestitve in shranjevanja naprave na odprtem prostoru (terasa ipd.), kleti ali prostoru, v katerem temperatura ni ustrezna;

8.5.3. škoda nastala zaradi priklopa na neustrezno električno omrežje, nepravilnega priklopa (nihanje napetosti nad dovoljenim odstopanjem);

8.5.4. namestitev naprave v neustreznih pogojih - prostori z vlago, visoko temperaturo itd.;

8.5.5. poškodbe zunanjih in notranjih delov naprave zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev;

8.5.6. mehanske poškodbe izdelka zaradi nepravilne uporabe in/ali malomarnosti;

8.5.7. če je izdelek popravila nestrokovna oseba in/ali nepooblaščen servis in/ali so bili vgrajeni neoriginalni nadomestni deli;

8.5.8. če je vzrok okvare ugotovljen in ni posledica napake proizvajalca;

8.5.9. uporaba izdelka v profesionalne namene;

8.5.10. če kupec nima garancijskega lista in maloprodajnega računa;

8.5.11. Estetske spremembe na napravah ali delih, ki so posledica uporabe in obrabe izdelka, ki neposredno ne vplivajo na funkcionalnost naprave;

8.5.12. V primeru okvare zaradi višje sile, vključno z udari strele, poplavami, požari, potresi, električnim tokom, nihanjem napetosti, elektromagnetnimi motnjami, itd.Copyright © 2024. www.grundig5.com