GRUNDIG REGISTRACIJA
5-LETNEGA JAMSTVA

Čestitamo vam za nakup Grunding TV-aparata. Stojimo za kakovostjo svojih izdelkov, zato vam nudimo podaljšano jamstvo, ki velja 5 let.

Za koriščenje 5-letnega jamstva je treba izdelek registrirati najkasneje do 15.07.2023.

Če imate kakršnakoli vprašanja ali pomisleke glede registracije, nam pišite na
info-si@grundig5.com in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

Pazljivo izpolnite naslednja polja:


Vaš e-poštni naslov bomo uporabljali izključno za obveščanje o uspešni registraciji v podaljšano garancijo.

MODEL IZDELKA*:

Vnesite podatke o nakupu:

Za dokončanje registracije potrdite:

SPREJEMAM SPLOŠNE GARANCIJSKE POGOJE

* = Obvezna polja.


1. POGOJI AKCIJE:

1.1. Dodatna garancija velja za navedene televizorje
32 GFH 6900 B, 32 GFH 6933 B, 32 GFH 6933 B, 32GFH6900B, 40 GDF 5600 B, 40 GDF 5600 B, 40 GFF 6900 B, 40 GFF 6900 B, 40 GFF 6933 B, 40 GFF 6933 B, 40 VLE 4820, 40 VLE 4820, 43 GEF 4820, 43 GEF 4820, 43 GEU 7800 B, 43 GEU 7900 A, 43 GEU 7900 B, 43 GEU 7900 W, 43 GFF 6900 B, 43 GFU 7800 B, 43 GFU 7835 B, 43 GFU 7900 A, 43 GFU 7900 B, 43 GFU 7900 W, 43 GFU 7902 B, 43 GFU 7902 W, 43 GFU 7904 A, 43 GFU 7904 B, 43 GFU 7904 W, 43 GFU 7960 B, 43 GGU 7900 A, 43 GGU 7900 B, 43 GGU 7902 B, 43 GGU 7904 A, 43 GGU 7904 B, 43 GGU 7950 A, 43 GGU 7950 B, 49 GEU 8800 B, 49 GEU 8900 A, 49 GFU 8960 A, 49 GFU 8960 B, 50 GFU 7902 W, 50 GFU 7800 B, 50 GFU 7835 B , 50 GFU 7900 A, 50 GFU 7900 B, 50 GFU 7900 W, 50 GFU 7902 B, 50 GFU 7904 A, 50 GFU 7904 B, 50 GFU 7904 W, 50 GFU 7960 B, 50 GGU 7900 A, 50 GGU 7900 B, 50 GGU 7902 B, 50 GGU 7904 A, 50 GGU 7904 B, 50 GGU 7950 A, 50 GGU 7950 B, 55 GD 960 OLED, 55 GEU 7900 A, 55 GEU 7900 B, 55 GEU 7902 B, 55 GEU 7904 B, 55 GEU 8990 B, 55 GFU 7800 B, 55 GFU 7900 A, 55 GFU 7900 A, 55 GFU 7900 B, 55 GFU 7900 B, 55 GFU 7900 W, 55 GFU 7902 B, 55 GFU 7902 W, 55 GFU 7904 A, 55 GFU 7904 B, 55 GFU 7904 W, 55 GFU 7960 B, 55 GFU 7960 B, 55 GFU 8960 A, 55 GGU 7900 A, 55 GGU 7900 B, 55 GGU 7902 B, 55 GGU 7904 A, 55 GGU 7904 B, 55 GGU 7950 A, 55 GGU 7950 B, 55 GGU 8960 B, 55 OLED GG 970 B, 65 GEU 7900 B, 65 GEU 7990 B, 65 GEU 8800 B, 65 GFU 7900 B, 65 GFU 7902 B, 65 GFU 7902 B, 65 GFU 7960 B, 65 GFU 7990 B, 65 GFU 8960 A, 65 GFU 8990 A, 65 GFU 8990 B, 65 GGU 7900 A, 65 GGU 7900 B, 65 GGU 7902 B, 65 GGU 7904 B, 65 GGU 7950 A, 65 GGU 7950 B, 65 GGU 8960 B, 65 OLED GD 960 B, 65 OLED GG 970 B, kupljene od 01.03.2023. do 30.06.2023.

2. TRAJANJE DODATNE GARANCIJE:

2.1. Dodatna Garancija na izdelke iz točke 1.1. je 36 mesecev (3 leti) in velja po preteku zakonskih 2 let, kar daje pravico do brezplačnega popravila v skladu s pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu.

2.2. Garancija velja od dneva izročitve blaga kupcu, kot je določeno z veljavnimi predpisi, kar se dokazuje z maloprodajnim računom in dobavnico, če obstaja.

2.3. Ta dodatna garancija ne izključuje in ne vpliva na pravice kupca, ki izhajajo iz odgovornosti trgovca (prodajalca) in proizvajalca oziroma nosilca garancije za stvarne napake izdelka v skladu z zakonodajo.

3. UPORABA DODATNE GARANCIJE:

3.1. Ta dodatna garancija velja za izdelke GRUNDIG pod točko 1.1.., kupljene v Republiki Sloveniji.

3.2. Dajalec dodatne garancije se s to dodatno garancijo zavezuje, da bo pod pogoji, navedenimi v tem garancijskem listu, kupcu zagotovil brezplačno popravilo izdelka, v primeru da ta ne bo deloval brezhibno.

OPOMBE:

IZDELEK JE NAMENJEN SAMO ZA GOSPODINJSTVO!

Pred namestitvijo in priklopom izdelka je potrebno prebrati NAVODILA ZA UPORABO, NAMESTITEV IN PRIKLJUČITEV NAPRAVE, ki so priložena izdelku ("Navodila za uporabo"). Storitve, ki niso vključene v ceno izdelka, so MONTAŽA IN PRIKLJUČITEV izdelka (niti v garancijskem roku, niti izven garancijskega roka).

Za pravilno in strokovno montažo in priklop izdelka je odgovoren kupec.

Vsaka okvara ali poškodba izdelka, ki jo povzroči nestrokovna sestava/namestitev in/ali povezava/priključitev izdelka, ni zajeta v redni garanciji in stroških popravila.

V tem primeru kupec nosi celotni strošek popravila izdelka in zamenjavo rezervnih delov.

Redno čiščenje vašega izdelka bo preprečila okvaro izdelka in dodatne stroške popravila zaradi neustreznega vzdrževanja.

4. GARANCIJSKI POGOJI:

4.1. Za uveljavljanje pravice iz te garancije do brezplačnega popravila je kupec dolžan predložiti maloprodajni račun in ga je zato dolžan hraniti do izteka roka veljavnosti garancije.

4.2. Če kupec ne predloži maloprodajnega računa, bo pooblaščeni servis popravil izdelek izključno na stroške kupca.

4.3. Centralna služba GRUNDIG in uvoznik imata pravico preveriti pravilnost maloprodajnega računa pri prodajalcu.

5. KAJ NI ZAJETO V GARANCIJI:

5.1. Vse okvare, nastale zaradi nestrokovne sestave/namestitve in/ali povezave/priključitve izdelka.

5.2 Vse okvare, ki so nastale kot posledica neustreznega vzdrževanja izdelka, v nasprotju z določili tega garancijskega lista in Navodil za uporabo, in sicer v delu, ki se nanaša na čiščenje in vzdrževanje ter na napotke o uporabi in na opozorila, predpisana s strani proizvajalca.

5.3. Čiščenje in vzdrževanje izdelka, ki je predvideno v Navodilih za uporabo in je del rednega ali občasnega čiščenja izdelka, je odgovornost stranke.

5.4. Vsi primeri iz točke 8.5. tega garancijskega lista.

6. ODGOVORNOST KUPCA:

6.1. Kupec je dolžan v celoti upoštevati Navodila za uporabo, še posebej pa določila, ki se nanašajo na uporabo, čiščenje in vzdrževanje izdelka in opredeljujejo: tehnične lastnosti izdelka, pravilnost uporabe ter način in obveznost čiščenja izdelka.

7. GARANCIJSKA IZJAVA:

7.1. Garant jamči, da ima izdelek deklarirane tehnične lastnosti in jamči za brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo izdelka kupcu.

7.2. Izdelek bo pravilno deloval, če se uporablja v skladu s predvidenim namenom in Navodili za uporabo.

7.2.1. Na zahtevo kupca, podano v garancijskem roku, bomo napako ali napako na izdelku odpravili v predpisanem roku, upoštevajoč naravo okvare in izdelka, brez večjih nevšečnosti za kupca.

7.2.2. Če izdelek ne bo mogoće popraviti, ga bomo zamenjali z ustreznim izdelkom.

7.2.3. Rezervni deli v garancijskem roku bodo zagotovljeni v skladu z veljavno zakonodajo.

8. GARANCIJSKI POGOJI:

8.1. Popravila v dodatnem garancijskem roku se izvajajo na pooblašcenem servisu.

8.2. Garancija se prizna za čas, ki je naveden na garancijskem listu pod naslednjimi pogoji:

8.2.1. da ima kupec maloprodajni račun;

8.2.2. da je kupec pri montaži izdelka ravnal v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.3. da se izdelek uporablja v skladu z Navodili za uporabo;

8.2.4. da je izdelek servisiran izključno na pooblaščenem servisu;

8.3. Popravila v garancijskem roku:

8.3.1. Potrebno je kontaktirati klicni center BEKO GRUNDIG na številko 082 803 987

8.3.2. Pred pogovorom z agentom mora kupec pripraviti:

  • maloprodajni račun
  • model izdelka
  • serijsko številko izdelka

8.5. Garancija ne velja v naslednjih primerih:

8.5.1. neupoštevanje Navodil za uporabo;

8.5.2. okvare zaradi zmrzovanja naprave, do katerih je prišlo v zimskem obdobju, zaradi namestitve in shranjevanja naprave na odprtem prostoru (terasa ipd.), kleti ali prostoru, v katerem temperatura ni ustrezna;

8.5.3. škoda nastala zaradi priklopa na neustrezno električno omrežje, nepravilnega priklopa (nihanje napetosti nad dovoljenim odstopanjem);

8.5.4. namestitev naprave v neustreznih pogojih - prostori z vlago, visoko temperaturo itd.;

8.5.5. poškodbe zunanjih in notranjih delov naprave zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev;

8.5.6. mehanske poškodbe izdelka zaradi nepravilne uporabe in/ali malomarnosti;

8.5.7. če je izdelek popravila nestrokovna oseba in/ali nepooblaščen servis in/ali so bili vgrajeni neoriginalni nadomestni deli;

8.5.8. če je vzrok okvare ugotovljen in ni posledica napake proizvajalca;

8.5.9. uporaba izdelka v profesionalne namene;

8.5.10. če kupec nima garancijskega lista in maloprodajnega računa;

8.5.11. Estetske spremembe na napravah ali delih, ki so posledica uporabe in obrabe izdelka, ki neposredno ne vplivajo na funkcionalnost naprave;

8.5.12. V primeru okvare zaradi višje sile, vključno z udari strele, poplavami, požari, potresi, električnim tokom, nihanjem napetosti, elektromagnetnimi motnjami, itd.Copyright © 2023. www.grundig5.com