REGISTRACIJA DODATNOG JAMSTVA -
GRUNDIG KLIMA UREĐAJI

Čestitamo Vam na odabiru Grundig klima uređaja GEHPK 120/GEHPK 121 i/ili GEHPK 180/GEHPK 181. Mi stojimo iza kvalitete svojih proizvoda, zbog čega Vam, pored osnovnog zakonskog jamstva od 2 godine, nudimo dodatno jamstvo u trajanju od dodatne 3 godine uz obaveznu prijavu na www.grundig5.com/hr (ukupno trajanje jamstva uz registraciju je 5 godina).

Dodatno jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu Grundig klima uređaja GEHPK 120/GEHPK 121 i/ili GEHPK 180/GEHPK 181 kupljenih u periodu od 15.04.2023 do 15.09.2023. Aparate je potrebno registrirati putem ovog obrasca najkasnije do 15.10.2023. Nakon registracije Vašeg proizvoda dobit ćete potvrdu o registraciji u PDF dokumentu putem mail adrese koju ste naveli prilikom registracije.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumice oko registracije, molimo Vas da nam pišete na:
info-hr@grundig5.com a mi ćemo Vam odgovoriti u najkraćem mogućem roku.

Molimo Vas da pažljivo popunite sljedeća polja:


Vaša e-mail adresa biti će upotrebljena isključivo za dostavljanje informacije o uspješnoj registraciji za dodatno jamstvo

Naziv Modela*:

RAČUN SLIKA*

(jpg, png, pdf, 5 Mb max)

NALJEPNICA SLIKA*

(jpg, png, pdf, 5 Mb max)

MOLIMO VAS UNESITE PODATKE O KUPNJII:

Da biste dovršili registraciju, molimo Vas da potvrdite:

PRIHVAĆAM OPĆE UVJETE JAMSTVA

* = Obavezna polja.


UVJETI I PRAVILA DODATNOG JAMSTVA

1. TRAJANJE JAMSTVA:

1.1. Ovo dodatno komercijalno jamstvo vrijedi 3 godine od dana prestanaka trajanja 2 godine zakonskog roka za nesukladnost proizvoda komercijalnog jamstva izdanog kod kupnje proizvoda.

1.2. Ovo dodatno komercijalno jamstvo daje pravo na besplatni popravak sukladno uvjetima koji su navedeni u ovom jamstvenom listu.

1.3. Ovo jamstvo ne isključuje niti utječe na zakonska prava kupca.

2. PRIMJENA JAMSTVA:

2.1. Ovo Dodatno jamstvo vrijedi za GRUNDIG klima uređaje kupljene na području Republike Hrvatske.

2.2. Dodatno jamstvo se odnosi isključivo na   modele GRUNDIG klima uređaja.
 2.3. Dodatno jamstvo vrijedi isključivo za kupovinu modela GRUNDIG klima uređaja. Proizvode je potrebno registrirati putem ovog obrasca najkasnije 30 dana od datuma kupnje. U suprotnom, dodatno jamstvo neće vrijediti i kupac ostvaruje samo prava  koja se tiču usklađenosti robe u skladu sa Zakonom.

2.4. Ovim dodatnim jamstvom davatelj jamstva se obvezuje, pod uvjetima koji su utvrđeni u ovom jamstvenom listu, osigurati kupcu besplatni popravak Proizvoda u slučaju kvara.

2.5. Jamstvena izjava o dodatnom jamstvu smatrat će se nevažećom ako se utvrdi da nije potpuna, ako je izmijenjena i/ili sadrži netočne podatke unijete pri registraciji proizvoda.

VAŽNE NAPOMENE:

PROIZVOD JE NAMIJENJEN ISKLJUČIVO ZA UPOTREBU U KUĆANSTVU.

Prije postavljanja i priključenja Proizvoda obavezno pročitati UPUTE ZA UPOTREBU, POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE

APARATA koja je isporučena s Proizvodom (“Upute za upotrebu“). Usluge koje nisu uključene u cijenu Proizvoda su POSTAVLJANJE I PRIKLJUČENJE Proizvoda (u jamstvenom roku izvan jamstvenog roka).

Kupac je odgovoran za ispravno i stručno postavljanje i priključenje proizvoda.

Bilo koji kvar ili oštećenje Proizvoda koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda nisu pokriveni Redovnim jamstvom, a troškove popravka

Proizvoda i zamijene rezervnih dijelova u tom slučaju snosi kupac u cijelosti.

Redovito čistite vaš Proizvod kako zbog neadekvatnog održavanja ne bi došlo do kvara na Proizvodu i dodatnih troškova popravka.

4. JAMSTVENA IZJAVA:

4.1. Davatelj jamstva jamči da Proizvod ima deklarirane tehničke karakteristike.

4.2. Proizvod će ispravno raditi ako se koristi u skladu sa njegovom namjenom i Uputama za upotrebu.

4.2.1. Na zahtjev kupca podnesen u dodatnom jamstvenom roku, kvar ili nedostatak na Proizvodu ćemo otkloniti u razumnom roku, uzimajući u obzir prirodu nedostatka i Proizvoda, bez značajnih neugodnosti za kupca.

4.2.2. U periodu dodatnog jamstva, rok za trajanje popravka nije definiran zakonom i on može iznositi i duže od zakonskog propisanog roka.

4.2.3. Rezervni dijelovi unutar razdoblja jamstvenog roka biti će osigurani sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

4.2.4. U periodu trajanja dodatnog jamstva kupac ima pravo na zamjenu proizvoda isključivo u slučaju ako aparat nije moguće popraviti.

4.3. Ovo dodatno jamstvo izdano je u skladu sa zakonima Republike Hrvatske i u skladu je s pozitivnom poslovnom praksom branda GRUNDIG.

4.4. Naša odluka o svim pitanjima koja se odnose na prigovore u vezi s nedostacima u izradi ili korištenim materijalima za vrijeme dodatnog jamstva bit će konačna i obvezujuća i kupac je suglasan da će se pridržavati tih odluka. Bilo koji neispravni dijelovi koji su zamijenjeni u roku dodatnog jamstva postaju vlasništvo proizvođača i/ili uvoznika.

5. JAMSTVENI UVJETI:

5.1. Mjesto popravka:

Popravak u dodatnom jamstvenom roku odrađuje se na adresi kupca proizvoda. U slučaju nemogućnosti popravka proizvoda na adresi kupca, Proizvod će biti prevezen u ovlašteni servis, popravljen i vraćen na adresu kupca.

5.2. Dodatno Jamstvo se priznaje pod slijedećim uvjetima:

5.2.1. da kupac ima original ili presliku maloprodajnog računa i ovo dodatno jamstvo; koje je obvezan dati na uvid ovlaštenom servisu;

5.2.2. da je kupac prilikom montaže proizvoda postupio u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.3. da se proizvod koristi u skladu s Uputama za upotrebu;

5.2.4. da proizvod servisira isključivo ovlašteni servis;

5.3. Popravci u Dodatnom Jamstvenom roku:

5.3.1. Potrebno je kontaktirati Beko Grundig pozivni centar na broj 01 771 00 71

5.3.2. Prije razgovora s agentom kupac treba pripremiti:

- Maloprodajni račun

- Model uređaja

- Serijski broj uređaja

5.4. Popravci nakon isteka dodatnog jamstva:

Za popravke nakon isteka dodatnog jamstva, a koji će biti odrađeni od strane ovlaštenog servisa sukladno uvjetima i cijenama svakog pojedinog servisa, te će se ugraditi isključivo originalni rezervni dijelovi uz naplatu sukladno cjeniku servisa.

5.5. Dodatno Jamstvo ne vrijedi u slijedećim slučajevima:

5.5.1. nepridržavanja Uputa za upotrebu;

5.5.1.1. začepljenja odvoda;

5.5.1.2. požara, odnosno eksplozije koje je posljedica sušenja rublja koje je prethodno bilo oprano zapaljivim sredstvima za čišćenje (dozvoljeno je sušenje rublja koje je oprano isključivo vodom);

5.5.1.3. kvarova pregrijavanja filtera, kondenzatora nastalih kao posljedica neredovitog održavanja-čišćenja (obavezno čišćenje-koje nije uključeno u održavanje u jamstvenom roku) ili zbog ometenog proto- ka zraka – zatvorenog ventilatorskog otvora, začepljenih odvodnih cijevi;

5.5.1.4.  zagušenje rešetke u dovodnoj cijevi;

5.5.1.5.  oštećenja nastalih kao posljedica priključenja na neadekvatnu električnu mrežu, nepravilno priključivanje (kolebanje napona više od dozvoljenog odstupanja, neadekvatna vrsta ili pritisak plina, nestandardne mješavine plina, prelazak na druge vrste plina i dr.) i kao posljedica neodgovarajućeg pritiska u vodovodnoj mreži;

5.5.1.6. montaža aparata u neadekvatnim uvjetima –prostorije sa vlagom, visoka temperatura i dr.

5.5.1.7. oštećenja vanjskih i unutrašnjih dijelova aparata nastalih kao posljedica upotrebe neodgovarajućih sredstava za čišćenje;

5.5.1.8. vibracija aparata, odnosno buka koja nastaje kao posljedica nepravilnog postavljanja ili niveliranja;

5.5.1.9. zamjenu potrošnog materijala: npr. žarulja, filtera, priključna crijeva;

5.5.2. mehaničkog oštećenja proizvoda do kojeg je došlo pri nepravilnoj upotrebi i/ili nemaru;

5.5.3. ako je popravak na proizvodu odradila nestručna osoba i/ili neovlašteni servis i/ili ukoliko su ugrađeni neoriginalni rezervni dijelovi;

5.5.4. ako je utvrđen uzrok kvara a koji nije posljedica greške proizvođača;

5.5.5. upotreba proizvoda u profesionalne svrhe.

5.5.6. ukoliko kupac ne posjeduje jamstveni list i maloprodajni račun;

5.5.7. Pojave povećane buke aparata koja je posljedica redovne upotrebe aparata a koja ne utječe na osnovnu funkciju aparata;

5.5.8. Estetske promijene na aparatima ili dijelovima nastalih kao posljedica upotrebe i trošenja proizvoda a koje direktno ne utječu na funkcionalnost aparata:

5.5.9. U slučaju kvara nastalog uslijed više sile, uključujući, ali ne ograničavajući se na udar groma, poplave, požare, potresa, električne struje, oscilacije napona, elektromagnetne smetnje, neadekvatnog pritiska vode i sl..

5.5.10. Ukoliko je montažu Klima uređaja napravila tvrtka koja nije upisana u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike, te nema pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

5.5.11. Oštećenja cijevi kondenzatora, oštećenja isparivača i ostala oštećenja koja su uzrokovana korozijom zbog atmosferskih utjecaja.

6. ŠTO NIJE POKRIVENO DODATNIM JAMSTVOM:

6.1. Svi kvarovi koji su nastali uslijed nestručnog postavljanja i/ili priključenja Proizvoda.

6.2 Svi kvarovi koji su nastali kao posljedica neodgovarajućeg održavanja Proizvoda, u suprotnosti s odredbama ovog Jamstvenog lista kao i Uputama za upotrebu, i to u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje kao i napomene o upotrebi i upozorenja koje je propisao proizvođač.

6.3. Čišćenje i održavanje proizvoda koje je predviđeno u Uputama za upotrebu i dio je redovnog ili periodičnog čišćenja Proizvoda za koje je odgovoran kupac.

6.4. Svi slučajevi navedeni u točki 5.5. ovog Jamstvenog lista.

7. JAMSTVENI UVJETI ZA KLIMA UREĐAJE

7.1. Jamstvo na Klima uređaj vrijedi pod uvjetom da je ugradnju klima uređaja izvršila tvrtka i/ili obrt i da je puštanje klima uređaja u rad obavljeno od strane tvrtke i/ili obrta koji su upisani u registar Ministarstva zaštite okoliša i energetike i imaju pravovaljano rješenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja iliservisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, a koji to svojim potpisom i pečatom ovjeravaju na predviđenom mjestu na jamstvenom listu Instalaciju klima uređaja od strane stručnog i certificiranog servisa/instalatera placa krajnji kupac.

7.1.1. Pod uređajem podrazumijeva se unutarnja i vanjska jedinica koje međusobno odgovaraju po modelu i snazi.

7.2. Usluge podešavanja, redovitog čišćenja, ugradnje i puštanja u rad ne podliježu jamstvu i te usluge servis/instalater također naplaćuje od vlasnika uređaja prema svom cjeniku.

7.3. Jamstvom nije obuhvaćen materijal korišten pri ugradnji uređaja (cijevi, nosači i ostalo), neispravno spajanje na elektro napajanje kao i spoj na napajanje s neispravnim naponom ili frekvencijom.Copyright © 2023. www.grundig5.com